Logo Gmina Radzanów

News

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018

04.09.2017

Uczniowie mogą korzystać z różnych form wsparcia, między innymi ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

Stypendium otrzymać można na podstawie:

- spełniania kryterium niskich dochodów na osobę w gospodarstwie domowym,

- występowania trudnej sytuacji rodzinnej.

Ta trudna sytuacja może oznaczać na przykład:

 • Bezrobocie – dotyczące osób, na których ciąży wobec ucznia ustawowy obowiązek alimentacyjny (a więc głównie rodziców, względnie jego innych opiekunów prawnych),
 • Niepełnosprawność – dotycząca ucznia lub któregokolwiek z członków jego najbliższej rodziny, jego rodzeństwa lub rodziców,
 • Ciężka albo długotrwała choroba,
 • Wielodzietność,
 • Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • Alkoholizm lub narkomania – dotyczące kogokolwiek w najbliższej rodzinie,
 • Niepełna rodzina – gdy uczeń jest wychowywany przez jedno z rodziców, z uwagi na przykład na śmierć, orzeczenie rozwodu lub separacji,
 • Wystąpienie zdarzenia losowego, które powoduje względnie trwałe skutki (na przykład powódź lub innego rodzaju klęska żywiołowa uderzająca w podstawy bytu rodziny)

Jakie jest kryterium dochodowe

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 514 zł netto na osobę w rodzinie. Wysokość kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Wnioski składamy do 15 września

W przypadku uczniów termin składania wniosków o przyznanie stypendium wyznaczono do 15 września danego roku szkolnego.

Kto może złożyć podanie

Wnioski składać mogą rodzice lub pełnoletni uczniowie. 

Gdzie złożyć wniosek

W urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania – Urząd Gminy w Radzanowie,

pok. 17

 

DO POBRANIA:

WNIOSEK O STYPENDIUM 2017/2018

do wniosku należy dołączyć:

 1. poświadczenie zameldowania ucznia,
 2. kserokopia decyzji z Biura Pracy (dot. bezrobotnych)
 3. dokumenty potwierdzające dochody za sierpień br. (zaświadczenie o zarobkach, świadczenia rentowe lub emerytalne, alimenty pobierane lub płacone, a w przypadku przedsiębiorców zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie własne),
 4. zaświadczenie o wielkości gospodarstwa/nakaz płatniczy za 2017 rok.
 5. kserokopia decyzji GOPS w sprawie przyznanych świadczeń,
 6. zaświadczenie ze szkoły (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Wójt gminy zaprasza

Sławomir Kruśliński

Przyjęcia interesantów:
pon. 12.00 do 17.00

Urząd Gminy Radzanów

Radzanów 92 a
26-807 Radzanów
tel.: 48 613-63-62
fax: 48 613-63-62 wew. 28
e-mail: gmina@radzanow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.