Logo Gmina Radzanów

Archiwum newsów, strona 46

Bądźmy bezpieczni w wakacje

17.06.2016

Realizując działania prewencyjne, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białobrzegach przekazuje list Prezesa KRUS skierowany przede wszystkim do rolników i dzieci z terenów wiejskich, a także jedną z wybranych prac plastycznych wyróżnioną w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci, który przebiegał pod hasłem „Bezpiecznie na wsi. Niebezpieczne atrakcje w wakacje”. Tym samym zachęcamy do zapoznania się z załącznikami.

więcej

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2017 rok

15.06.2016

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag
i propozycji do projektu to 1 lipca br.

więcej

X Jarmark Czarnociński już w najbliższą niedzielę – 12 czerwca

10.06.2016

Występy uczniów i absolwentów szkoły, inscenizacja pt. „Ocalić od zapomnienia”, spektakl dla dzieci pt. „Witajcie w naszej bajce”, występ Kapeli Braci Tarnowskich z Domaniowa, wspólne śpiewanie, zabawy plenerowe dla dzieci i dorosłych, konkursy dla rodzin, balonowe kreacje dla każdego dziecka, pokaz olbrzymich baniek mydlanych, malowanie twarzy oraz atrakcyjne nagrody w loteryjce fantowej – takie atrakcje czekają na wszystkich, którzy przybędą w najbliższą niedzielę – 12 czerwca na placu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czarnocinie. Swoje stoiska będą mieli również: Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach i OSP Czarnocin. Jarmark uświetni Grupa Militarna „Pilica”.

więcej

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPILICZE” INFORMUJE :

01.06.2016

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców objętych działaniem Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” informujemy iż : w dniu 17 maja 2016 roku, Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” reprezentowana przez Panią prezes Iwonę Śliwę, Panią skarbnik Agnieszkę Pośnik – Kamińską, podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020.

Dokument Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Zapilicze” jest ważnym narzędziem zarządzania lokalnego, zawierającym scenariusz działań zmierzających do rozwoju powiatu białobrzeskiego. Lokalna strategia rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Zapilicze” jest kontynuacją strategii wdrażanej w poprzednim okresie programowania na lata 2007-2013.

więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2016 rok.

19.04.2016

Wójt Gminy Radzanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Rodzaj zadania –  Dotacje będą przyznawane na realizację zadań z zakresu:
1. Organizacja form upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa;

2. Organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury,  w  tym imprez kulturalnych i rekreacyjnych;

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r. wynosi 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych.

Zasady przyznawania dotacji:
1. Postępowanie  konkursowe  odbywać  się  będzie  przy  uwzględnieniu  zasad  określonych      w  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.)
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się  o dotację.
4. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i po zawarciu umowy       z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

więcej

Informacja dla roników

07.04.2016

W związku z przystąpieniem przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej do realizacji projektu raportu dla Komisji Europejskiej, dotyczącego trzeciego okresu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG), w okresie od marca do czerwca 2016 roku rolnicy prowadzący działalność na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, mogą wypełnić ankietę, w której będa mogli przedstawić stan realizacji programów działań i w ten sposób wpłynąć na kształt programu, który będzie opracowany dla kolenego cyklu planistycznego.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Sławomir Kruśliński

Przyjęcia interesantów:
pon. 12.00 do 17.00

Urząd Gminy Radzanów

Radzanów 92 a
26-807 Radzanów
tel.: 48 613-63-62
fax: 48 613-63-62 wew. 28
e-mail: gmina@radzanow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.